Доклади и презентации

Доклади за поведенческо здраве, публикувани от Държавен координационен съвет за поведенческо здраве (SBHCC) и 21 -те държавни агенции, представени в рамките на SBHCC, могат да бъдат намерени по -долу. Докладите предоставят на обществеността информация за психичното здраве и услугите за употреба на вещества, вариращи от изпълнението на програмата до отчитане на външно качество и имат за цел да подобрят предоставянето на услуги и качеството на грижите. Докладите са организирани въз основа на 15 -те области на пропуски, идентифицирани в Държавен стратегически план за поведенческо здраве. Те се предлагат тук в опит да се подобри лесното намиране на тези важни документи.

Достъп до подходящи поведенчески здравни услуги
Координация между държавните агенции
Прилагане на практики, основани на доказателства
Потребителски транспорт и достъп до лечение
Услуги за превенция и ранна намеса
Достъп до жилища
Услуги за специални популации
Споделени и използваеми данни

Talk to Someone Now Говорете с някого сега Talk to Someone Now

Call

Choose from a list of Counties below.

Search by city or zip code.


Click to Text

Text

Text HOME to 741741
Talk to Someone Now